Truly lähestyy inbound-asiakashankintaa liikkeenjohdon näkökulmasta

Inbound-markkinointi ei ole pelkästään markkinoinnin työkalu, vaan se voidaan nähdä strategisena liiketoiminnan kehittämisen välineenä.
Truly lähestyy inbound-asiakashankintaa liikkeenjohdon näkökulmasta

Inbound-markkinointi on tärkeä osa yrityksen kasvua ja menestystä. Kuitenkin, jos haluamme saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset, on välttämätöntä yhdistää liikkeenjohdon tavoitteet, myynti ja markkinointi tiiviisti toisiinsa. Tämä vaatii uudenlaista ajattelutapaa, johon liittyy tyypillisesti paljon väärinkäsityksiä.

  • Liikkeenjohdon tavoitteet määrittävät yrityksen suunnan ja päämäärät. Ne antavat selkeän viestin siitä, mitä yritys haluaa saavuttaa ja millaisia resursseja se on valmis siihen panostamaan.
  • Myynti on se mekanismi, jolla yritys realisoi liiketoimintatavoitteensa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu myyntiprosessi on avainasemassa yrityksen kasvun ja tuloksen kannalta.
  • Markkinointi, ja erityisesti inbound-markkinointi, on se työkalu, jolla yritys houkuttelee potentiaalisia asiakkaita ja luo suhteita heidän kanssaan. Se on myös keino, jolla yritys rakentaa brändiään ja luo uskottavuutta markkinoilla.

Huomaatko mikä vielä puuttuu, jotta todella saavuttaisimme tavoitteemme?

Vastaus on: aktiivinen kasvun johtaminen. Markkinoinnin tulee toimittaa myynnille liidejä, jotka ovat mahdollisimman valmiita ostamaan. Myynnin on aktiivisesti käsiteltävä liidejä, kyettävä mukautumaan liidien inbound-kokemukseen ja tietenkin tehtävä hyvää myyntityötä. Liikkeenjohdon tulee asettaa tavoitteet koko ostoputken varrelle siten, että resurssit toimittavat saumattomasti oman panoksensa kokonaistavoitteen saavuttamiseksi.

Liikkeenjohdon tavoitteiden, myynnin ja markkinoinnin tiivis yhdistäminen vaatii uudenlaista lähestymistapaa, mutta sen tuomat hyödyt ovat häikäiseviä. Se mahdollistaa tehokkaan resurssien käytön, parantaa yrityksen suorituskykyä ja luo pohjan kestävälle kasvulle. Se todella yhdistää yhdistää kysynnän ja tarjonnan.

Tässä vielä kuva, joka havainnollistaa miten homma toimii yhteispelinä

Kuva 1: Tämä kaavio kuvaa, miten inbound-markkinointi toimii yhteispelinä liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Se havainnollistaa eri osa-alueiden – kuten sisältömarkkinoinnin, asiakaskokemuksen, myynnin ja johtamisen – välisiä yhteyksiä ja niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että on erittäin tärkeää, että suomalaiset yritykset lähestyvät inbound-markkinointia uudella tavalla. Tämä ei tarkoita ainoastaan uusien työkalujen ja tekniikoiden hyödyntämistä, vaan myös liiketoiminnan tavoitteiden jatkuvaa tarkastelua ja niiden yhdistämistä inbound-markkinointiin.

Aarni Kotiranta

You

Your Startup

Let's Growth

Why do you want to build a growth team? *

What are your growth bottlenecks?

Fields marked with (*) are required

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Mari LuukkainenAarni Kotiranta

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
“Truly’s growth team helped us build sales more efficiently. Their data-driven process was just the thing we needed.”

Sanni juoperi / Head of Growth / Howspace

+180%
MRR for a global SaaS service
/ Read the success story